Ekstraordinær Generalforsamling

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FJELLVANG BORETTSLAG

Dato: 20. November kl. 1900
på Fjell Bydelshus

DAGSORDEN

1) KONSTITUERING
2) Fullmakt til kjøp av eller innløsning av en andel i borettslaget.
3) Fjellvang borettslag ønsker å etablere kamera overvåking.
4) Fjellvang borettslag ønsker å utvide kamerabruk også i andre blokker.

Hele innkallingen kan lastes ned her

 

Registrering starter kl 1800 – vær ute i god tid.

Fornyelse av uteområder

De fire borettslagene på Fjell som består av Fjellhagen borettslag, Fjellheim borettslag, Fjellvang borettslag og Fjelldalen borettslag gir Drammen kommune tillatelse til å utføre terrengendringer og opparbeide aktivitetsområder på borettslagenes eiendom ”Dumpa”. Vi får gangveier med belysning, lekeapparater, fotballbane med belysning, sandvolleyballbane, sitteplasser og nye søppelkasser.
Aktivitetsområdene og terrengendringene vil bli detaljprosjektert, opparbeidet og bekostet av Drammen kommune. Oppstart av arbeid er forventet til sommeren 2015.