Corona-regler for vaskeri

På grunn av faren for Coronasmitte er det kun lov for beboere i leiligheten som har vasketid å oppholde seg i vaskeriet.

Brytes dette vil du/dere bli utestengt fra vaskeriet med øyeblikkelig virkning

NB! Vær nøye med vask av maskiner utvendig, håndtak, benker og gulv etter at du er ferdig med å vaske.

Kontoret er åpnet igjen

Samfunnet er i ferd med å gjenåpne. Det gjelder også i vårt borettslag. Kontoret er igjen åpent på tirsdager mellom 17 og 18.30. Men ikke helt som før. Bare en person inn av gangen. De andre må vente i korridoren utenfor. Regler om sosial avstand på minst en meter og bruk av antibak gjelder.

Henvendelser kan også rettes til styret via brev som legges i postkassen til Fjellvang Borettslag. Postkassen står utenfor inngangen til Laur. Hervigsvei 37 D.

 Henvendelser kan også skje ved å ringe en av disse:
Grete Frøiland 99 43 12 44
Baddar Kiani 98 64 54 46
May Bungaroo på 91 52 94 04, eller på mail til
grete.fjellvangborettslag@outlook.com 
annette.fjellvangborettslag@outlook.com

 

Avlyst! Tillitsvalgtmøte og HMS-runde

Tillitsvalgtmøtet i Folkets hus torsdag 18. mars er avlyst på grunn av fare for Coronasmitte. Ny møtedato blir satt når situasjonen roer seg.

Den pågående HMS-kontrollen blir også satt på vent av samme grunn.

Kontoret stengt 3. mars

Kontoret er stengt i dag. Men er åpent som vanlig kommende tirsdag.