Oppføringer av WebTor

Installering av ny porttelefon

Arbeidet med å installere ny porttelefon starter mandag 24. august i Lauritz Hervigs vei 25. Se oppslag i din oppgang når arbeidet starter hos deg. Alle smittevernsregler blir overholdt. Viken lås og sikkerhets ansatte vil bruke ansiktsmaske og hansker. De vil også ha med seg antibac som de bruker til å rengjøre alle flater som […]

Porttelefon

Borettslaget skifter ut porttelefonen. Dagens system som er basert på bruk av mobil i tillegg til nøkkelkort har vist seg å fungere dårlig. Beboerne har hatt kort tid på seg til å svare på anrop, og har ofte selv vært nødt til å ta heisen ned til inngangsdøra for å hente besøkende. Systemet er basert […]

Generalforsamling

Grunnet coronarestriksjonene er det umulig å få avviklet generalforsamlingen før 1 juni. Regjeringen har derfor lempet på loven om borettslag, slik at en utsettelse er mulig. Vi er et stort borettslag med 528 leiligheter. Coronareglene har satt en grense oppad til 500 tilstedeværende ved enhver form for sosiale arrangement. Dessuten skal det også være en […]

Corona-regler for vaskeri

På grunn av faren for Coronasmitte er det kun lov for beboere i leiligheten som har vasketid å oppholde seg i vaskeriet. Brytes dette vil du/dere bli utestengt fra vaskeriet med øyeblikkelig virkning NB! Vær nøye med vask av maskiner utvendig, håndtak, benker og gulv etter at du er ferdig med å vaske.

Kontoret er åpnet igjen

Samfunnet er i ferd med å gjenåpne. Det gjelder også i vårt borettslag. Kontoret er igjen åpent på tirsdager mellom 17 og 18.30. Men ikke helt som før. Bare en person inn av gangen. De andre må vente i korridoren utenfor. Regler om sosial avstand på minst en meter og bruk av antibak gjelder. Henvendelser […]

Avlyst! Tillitsvalgtmøte og HMS-runde

Tillitsvalgtmøtet i Folkets hus torsdag 18. mars er avlyst på grunn av fare for Coronasmitte. Ny møtedato blir satt når situasjonen roer seg. Den pågående HMS-kontrollen blir også satt på vent av samme grunn.

Forslag og kandidater til styret etc.

Forslag til generalsamlingen leveres styret før 12 mars. De kan leveres på kontoret, eller legges i styrets postkasse. Forslagene må være skriftlige og undertegnes med fullt navn. Valgkomiteen starter nå med å finne kandidater til: – 4 Styremedlemmer – 4 Varamedlemmer til styret – Neste års valg komité Forslag kan leveres på kontoret. Eller man […]

Parkeringsinfo

2 regler du bør merke deg. Gjestene dine kan parkere i et ubegrenset tidsrom på gjesteparkeringen. Forutsatt at det ligger et grønt gjestekort synlig i bilen. 72 timers regelen er fjernet. Dersom du har vært og handlet møbler, hvitevarer, store mengder mat eller lignende, og finner det nødvendig å parkere foran blokka for avlessing, gjelder […]

Nye vaskemaskiner

Noen oppganger har fått nye vaskemaskiner. Disse koster en god del penger, og betales over fellesutgiftene. Eller det som ofte refereres til som husleia. Derfor er det viktig at de brukes riktig. I alle vaskerom hvor det er satt inn nye maskiner finnes det et oppslag som beskriver funksjoner og innstillinger på vaskemaskinen. Vi anbefaler […]