Corona-regler for vaskeri

På grunn av faren for Coronasmitte er det kun lov for beboere i leiligheten som har vasketid å oppholde seg i vaskeriet.

Brytes dette vil du/dere bli utestengt fra vaskeriet med øyeblikkelig virkning

NB! Vær nøye med vask av maskiner utvendig, håndtak, benker og gulv etter at du er ferdig med å vaske.