Forslag og kandidater til styret etc.

Forslag til generalsamlingen leveres styret før 12 mars. De kan leveres på kontoret, eller legges i styrets postkasse.

Forslagene må være skriftlige og undertegnes med fullt navn.

Valgkomiteen starter nå med å finne kandidater til:

– 4 Styremedlemmer

– 4 Varamedlemmer til styret

– Neste års valg komité

Forslag kan leveres på kontoret. Eller man kan kontakte valgkomiteen direkte på tlf. 95941402

ALLE FORSLAG VERDSETTES OG MOTTAS MED TAKK.