Ladepunkter for el-bil

De 4 borettslagene på Fjell vil gjerne kartlegge behovet for ladepunkter til el-biler. Derfor vil alle få et spørreskjema i postkassa i løpet av noen dager. Vi oppfordrer alle til å svare, slik at borettslagene får et best mulig grunnlag for å tilpasse sine planer til beboernes behov.