Energimerking

Energimerking skal utføres på alle boliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en karakterskala fra A til G, hvor A er best og som gjerne gis til boligtyper som passivhus.

Hvilken energikarakter får boligen?

A – B Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C – D Bygninger etter byggeforskriftene fra 2010 vil normalt få C.

E – G De aller fleste eksisterende boliger bygget etter mindre strenge tekniske forskrifter enn i dag.