Vedtekter for Fjellvang borettslag

VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling august 2021)

Vedtekter kan lastes ned her!