Bruksoverlating

Dersom en andelseier ønsker å leie ut boligen sin, så må dette gjøres etter de reglene borettslagsloven oppstiller.
Borettslagsloven er tuftet på brukereieprinsippet, det vil si at den som skal eie en andel i et borettslag, skal som utgangspunkt også bo i boligen.
Det er således ikke adgang for fri utleie av boligen, men bruksoverlatelse kan godkjennes på visse vilkår.

Søknadsskjema om bruksoverlating