Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-modul er igangsatt via systemet til Nbbo Byggtek. Vi er i startgropa, har hatt vårt første enklere møte med befaring i blokkene, ut ifra dette lages retningslinjene for vårt brl. Neste trinn nå er opplæring. Styret representert ved Hilde Wang og Kristin L. Johannessen ble spurt om de kunne tenke seg å være med i denne gruppen, de sa unisont ja, og for meg som ansvarlig var dette svært hyggelig, å følge opp et slikt omfattende system uten hjelp er utenkelig.

Etter hvert som vi «skrider» fremover vil vi legge ut mer informasjon. Allerede nå finner du en generell informasjon samt skjema for egenkontroll i leiligheten. Vær snill å bruk noen minutter på å lese disse informasjonene. Skjema for egenkontroll er kun til internt bruk, skal altså IKKE sendes til styret.

Denne sjekklisten er tatt frem for å trygge alle som bor i Fjellvang brl.
Det er styrets ønske at du bruker noen minutter på å lese igjennom og gjennomfører denne sjekklisten.
Alle bidrar dermed med å trygge seg selv og våre naboer og de verdiene vi sammen eier.

NB. Husk også å ha/tegne innboforsikring, borettslaget dekker ikke skader inne i din leilighet pga branntilløp osv.

Har du spørsmål rundt dette?

Husk at vi har åpent på kontoret tirsdager fra kl. 17-18:30.

HMS informasjon med sjekkliste