Husordensregler i Fjellvang borettslag

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

VIKTIG at alle leser og kjenner til våre husordensregler, spesielt pkt. 1 a. (RO).

Husordensregler!