Styret for Fjellvang borettslag:

Styret har ansvaret for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder Generalforsamlingen. Daglig leder er primærkontakt for beboere, har ansvar for å lede vedlikeholdstjenesten og borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører.