Styret

Styret har ansvaret for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder Generalforsamlingen. Daglig leder er primærkontakt for beboere, har ansvar for å lede vedlikeholdstjenesten og borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører.

Medlemmer

 • Grete Frøiland (Leder)
 • Baddar Kiani (Nestleder)
 • May Bungaro
 • Annette Trulsen
 • Fatehkhan Saaie
 • Liv Nilsen
 • Rosanna Freeman Danso
 • Tor Kristensen
 • Mahmood Sheikh

Varamedlemmer

 • Bjarne Stange
 • Kristin Broholt
 • Mustafa Ghulam
 • Zubeide Øzmen