Styret

Styret har ansvaret for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder Generalforsamlingen. Daglig leder er primærkontakt for beboere, har ansvar for å lede vedlikeholdstjenesten og borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører.

Medlemmer

 • Grete Frøiland (Leder)
 • Annette Trulsen (Nestleder)
 • May Bungaro
 • Fatehkhan Saaie
 • Liv Nilsen
 • Rosanna Freeman Danso
 • Gunn Myrås Carlsen
 • Fatma Demirel
 • Ole Petter Christiansen

Varamedlemmer

 • Saynab Jama Adan
 • Ejub Hamzic

Parkeringsansvarlig

 • LH25: Rosanna Freeman Danso
 • LH37: May Bungaroo
 • LH51: Fatehkhan Saaie
 • LH74: Aricigil
 • LG38: Annette Trulsen
 • LG37: Annette Trulsen