Styret

Styret har ansvaret for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder Generalforsamlingen. Daglig leder er primærkontakt for beboere, har ansvar for å lede vedlikeholdstjenesten og borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører.

Medlemmer

 • Grete Frøiland (Leder)
 • May Bungaroo (Nestleder)
 • Liv Hjørunn Hilsen
 • Gunn Carlsen
 • Ole Petter Christiansen
 • Rosanna Faye Freeman Danso
 • Fatehkhan Saaie
 • Thomas Kofi Tawiah Astrid Flønes

Varamedlemmer

 • Yosef Iman
 • Zübeyde Özmen
 • Tor Kristensen

Parkeringsansvarlig

 • LH25: Rosanna Freeman Danso
 • LH37: May Bungaroo
 • LH51: Fatehkhan Saaie
 • LH74: Aricigil
 • LG38: Fatehkhan Saaie
 • LG37: Thomas Kofi Tawiah