Styret

Styret har ansvaret for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder Generalforsamlingen. Daglig leder er primærkontakt for beboere, har ansvar for å lede vedlikeholdstjenesten og borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører.

Medlemmer

 • Kjell Olsen (Leder)
 • May Bungaroo (Nestleder)
 • Gunn Karlsen
 • Zûbeyde Ôzmen
 • Hilde Wang
 • Rosanna Faye Freeman Danso
 • Fatehkhan Saaie
 • Thomas Kofi Tawiah
 • Astrid Flønes

Varamedlemmer

 • Kristin Lahn Johannessen
 • Yusuf Iman
 • Martha Østvoll

Parkeringsansvarlig

 • LH25: Rosanna Freeman Danso
 • LH37: May Bungaroo
 • LH51: Fatehkhan Saaie
 • LH74: Astrid Flønes
 • LG38: Rosanna Freeman Danso
 • LG37: Hilde Wang