Get er leverandør av digital-TV, telefoni og bredbånd

Vi er medeiere i kabel-TV-selskapet NORFRI som pr. i dag kjøper bredbånd, telefoni og TV-programmer fra Telia (tidligere GET) via fiber helt hjem til alle 1509 husstandene på Fjell. Alle leilighetene har TV og internett-tilgang inkludert i husleien med en minimumskapasitet på 50/50 Mbps og mulighet til å oppgradere hastigheter til en rimelig penge.

Fiberboksen må ikke kobles fra av noen andre enn autorisert servicepersonell fra Telia!
Fiberboksen tilhører Telia «fibernettet» og er ikke en del av kundens utstyr. Hvis en kunde kobler fra denne boksen kan det i verste fall medføre utfall av signaler for denne kunden samt at vi må opp med tekniker for å koble til på nytt. Alle selvforskyldte skader må betales av andelseier/ beboer.

Telia Gulskogen

Guldlisten 35
3048 Drammen

Telefon Gulskogen: 32 83 97 00
Telefon kundesenter: 21 54 54 54

Åpningstider: man-fre 10:00-21:00, tors 09.00-19.00