Parkering

Fjellvang borettslag har i dag 366 parkeringsplasser og 33 garasjeplasser til fordeling blant sine 528 leiligheter.
På grunn av mangelen på parkeringsplasser er parkering, tildeling av parkeringsplass og kjøring i området nærmere regulert i borettslagets parkeringsbestemmelser.

Sist revidert, bestemmelsenes punkt 4-gjesteparkering) (07.11.2017)
Gjelder fra 1.desember 2017.

Vedlikehold av parkeringsplass og bilens frontruta kan du lese her

Utdrag fra parkeringsbestemmelser

5. Engangsavgift, depositum, parkeringsskilt m.v.

1. En andelseier som blir tildelt en parkeringsplass må betale en engangsavgift a kr. 500.- for skilt til borettslaget før plassen kan tas i bruk.
Engangsavgiften skal dekke kostnader til utstedelse av parkeringsskilt og parkeringskort. Det utstedes en kvittering for innbetalt depositum.

2. En andelseier/beboer som blir tildelt en parkeringsplass må merke plassen sin med et parkeringsskilt.
Parkeringsskilt må hentes på borettslagets kontor. Parkeringsskiltet skal ha leilighetsnummer og til enhver tid være synlig. Er ikke skiltet synlig kan det gis parkeringsbot.
Den som er gitt disposisjonsrett til en parkeringsplass er overfor borettslaget ansvarlig for skade eller tap av parkeringsskiltet.

6. Parkeringskort

1. Alle andelseiere som har fått tildelt en parkeringsplass får tildelt et beboerkort a kr. 400.-
Beboerkortet har samme nummer som nummeret på parkeringsplassen (skiltet).
Videre kan andelseier bestille opptil to gjestekort som koster kr. 400.- pr. stk. Dette har også samme nummer som parkeringsplass (og beboerkort).
Gjestekort skal kun benyttes av andelseiers gjester.

2. Ved tap av parkeringskort kan andelseier bestille ny(e). Andelseier må da betale kostnadene ved utstedelse av nye kort.

Parkeringsbestemmelser