Forhåndsvarsel til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 11. juni  klokken 18:00
Sted; Knutepunkt, Fjell.

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til ekstraordinær generalforsamling må dette gjøres innen

21. mai 2024   kl. 16:00

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse

post@fjellvangborettslag.no

eller du kan melde inn sak via «Min Side» på   www.nbbo.no               

Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side».

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag til «Min Side» eller på e-post  kan forslaget  leveres i postkassen til styret/styreleder som du finner utenfor inngangspartiet i LH37 D ( hvit postkasse).

Saken må inneholde: Tittel, tydelig beskrivelse av saken, innstilling til vedtak og det må klart fremkomme hva det skal stemmes over. Saken må dateres og signeres av eier/eiere.

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Styret i Fjellvang borettslag