Presentasjon fra informasjonsmøte for LH25 7. April 2022

Som avtalt på informasjonsmøtet finner du presentasjonen fra informasjonsmøtet her

Informasjon til de berørte av brannen i LH25

Her ligger det diverse informasjon til beboere i Fjellvang borettslag etter brannen i Laurits Hervigs vei 25
Se mer detaljer i dokumentene under.

Litt om hva som skjer fremover:
Mandag 28.03.2022 startet montering av stillas rundt blokken. ​
De startet på langsiden med balkonger og gavlvegger.​
Montering av langvegg på inngangssiden vil påbegynne i uke 15.​
Det betyr at beboere ikke vil få tilgang til bygget i ​
uke 15, 16 og 17.​

Det vil legges til rette for at saneringsfirmaer vil få tilgang i disse ukene.​
Men på grunn av sikkerhet vil ingen beboere slippe inn i denne perioden.

Det presiseres at felleskostnader må betales i april og mai for alle beboere i LH25. Løsningen med markedsleien gjelder fra 1 juni 2022.
Informasjon angående dette vil bli oppdatert så snart vi har mer utfyllende informasjon

Informasjonsmøte for beboerne i LH25

Styret i Fjellvang Borettslag inviterer beboere i Lauritz Hervigs vei 25 til informasjonsmøte i Fjellhalen onsdag 16.03.2022 kl 16:30. Både brannvesenet, politiet, borettslagets styre og forsikringsselskapet Fremtind delttar på møtet.
Dere vil få informasjon om hva som skjer videre etter brannen og mulighet til å stille spørsmål.

Vel møtt! Hilsen styret i Fjellvang borettslag.

Torsdag 17.03.2022 er siste mulighet for ¨å hente gratis klær i Fjell kirke. Kirken er åpen mellom kl. 10.00 og 18.00.

TILFLUKTSROM/BOMBEROM

På bakgrunn av situasjonen i Europa og hvilke krav det stilles til
Tilfluktsrom/Bomberom, har styret sammen med Fyrsentralen gått
befaring i all 8 rommene.
Det vi fant var at de brukes til lagerrom og søppelrom.

Kravet fra Sivilforsvaret er at alle tilfluktsrom/bomberom må kunne
klargjøres på maksimum 72 timer (3 døgn). Hos oss er dette umulig
fordi det er demontert masse utstyr som hører til i et
tilfluktsrom/bomberom. For å kunne ivareta sikkerheten til beboerne,
er vi forpliktet til å sørge for at dette er i orden.

Det er derfor IKKE lenger tillatt å oppbevare noen ting i
tilfluktsrommene/bomberommene.
Dette gjelder alle blokkene i Fjellvang Borettslag.

DETTE FØRER TIL AT ALLE SOM HAR NOEN TING LAGRET I
TILFLUKTSROMMENE/BOMBEROMMENE MÅ FJERNE DETTE
INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022


DETTE GJELDER ABSOLUTT ALT SOM ER LAGRET DER, FOR EKSEMPEL
BILDEKK, MØBLER ETC.


Alle boder som disponeres i tilfluktsrommene/bomberommene må tømmes.
Møterommene må åpnes slik at vi kommer til disse for å se hva som må gjøres.

DET SOM IKKE ER FJERNET INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022, VIL BLI
KASTET.


Borettslaget vil ikke gi noen utsettelse på å fjerne ting fordi vi nå er i
gang med å oppgradere rommene så de oppfyller Sivilforsvarets krav.

Styret Fjellvang Borettslag