Installering av ny porttelefon

Arbeidet med å installere ny porttelefon starter mandag 24. august i Lauritz Hervigs vei 25. Se oppslag i din oppgang når arbeidet starter hos deg.

Alle smittevernsregler blir overholdt. Viken lås og sikkerhets ansatte vil bruke ansiktsmaske og hansker. De vil også ha med seg antibac som de bruker til å rengjøre alle flater som de har vært i berøring med.

Vi oppfordrer alle til å holde minst en meters avstand som anbefalt av Folkehelseinstituttet (FHI).

Porttelefon

Borettslaget skifter ut porttelefonen. Dagens system som er basert på bruk av mobil i tillegg til nøkkelkort har vist seg å fungere dårlig. Beboerne har hatt kort tid på seg til å svare på anrop, og har ofte selv vært nødt til å ta heisen ned til inngangsdøra for å hente besøkende. Systemet er basert på 3G signaler som tidvis har fallt ut. Ved noen anledninger har dette medført at nødetater ikke har kommet inn. Heldigvis uten at det har fått alvorlige følger.

Systemet har dessuten vært dyrt i drift. Tellerskrift og ip-adresser har kostet oss ca. en halv million kroner på tre år. Den nye porttelefonen derimot er gratis i drift.

Borettslaget har derfor inngått en kontrakt med Viken Lås og Sikkerhet. Porttelefonen er identisk med den som de andre borettslagene på Fjell har. Systemet er derfor godt utprøvd, og både beoerne og Fyrsentralen er godt fornøyd.

Videoskjerm er ikke påkrevet. Men greit å ha hvis man ønsker å se hvem som ringer på. Hvis man ønsker en videoskjerm kommer denne på 1600 kr hvis man bestiller i forkant. Bestillingskjemaer kommer snart i postkassene. Bestiller man skjermen etter at monteringen er ferdig, øker prisen til 5000 kroner.

Arbeidet starter opp ca. 24 august og er ventet å være ferdig før jul.

Generalforsamling

Grunnet coronarestriksjonene er det umulig å få avviklet generalforsamlingen før 1 juni. Regjeringen har derfor lempet på loven om borettslag, slik at en utsettelse er mulig.

Vi er et stort borettslag med 528 leiligheter. Coronareglene har satt en grense oppad til 500 tilstedeværende ved enhver form for sosiale arrangement. Dessuten skal det også være en meters avstand mellom hver deltaker. Selv ikke aulaen på Marienlyst skole er stor nok til dette hvis alle kommer.

Mange vil innvende at det siste er lite sannsynlig. Men samtidig må styret legge til rette for at alle har muligheten for å komme og si sin mening.

Det kommer en revisjon av disse reglene 1. september. Vi håper at dette vil gjøre det mulig å avholde generalforsamlingen. Første mulige dato er da 9. september i aulaen på Marienlyst skole.

Mer informasjon følger senere.

Corona-regler for vaskeri

På grunn av faren for Coronasmitte er det kun lov for beboere i leiligheten som har vasketid å oppholde seg i vaskeriet.

Brytes dette vil du/dere bli utestengt fra vaskeriet med øyeblikkelig virkning

NB! Vær nøye med vask av maskiner utvendig, håndtak, benker og gulv etter at du er ferdig med å vaske.