TILFLUKTSROM/BOMBEROM

På bakgrunn av situasjonen i Europa og hvilke krav det stilles til
Tilfluktsrom/Bomberom, har styret sammen med Fyrsentralen gått
befaring i all 8 rommene.
Det vi fant var at de brukes til lagerrom og søppelrom.

Kravet fra Sivilforsvaret er at alle tilfluktsrom/bomberom må kunne
klargjøres på maksimum 72 timer (3 døgn). Hos oss er dette umulig
fordi det er demontert masse utstyr som hører til i et
tilfluktsrom/bomberom. For å kunne ivareta sikkerheten til beboerne,
er vi forpliktet til å sørge for at dette er i orden.

Det er derfor IKKE lenger tillatt å oppbevare noen ting i
tilfluktsrommene/bomberommene.
Dette gjelder alle blokkene i Fjellvang Borettslag.

DETTE FØRER TIL AT ALLE SOM HAR NOEN TING LAGRET I
TILFLUKTSROMMENE/BOMBEROMMENE MÅ FJERNE DETTE
INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022


DETTE GJELDER ABSOLUTT ALT SOM ER LAGRET DER, FOR EKSEMPEL
BILDEKK, MØBLER ETC.


Alle boder som disponeres i tilfluktsrommene/bomberommene må tømmes.
Møterommene må åpnes slik at vi kommer til disse for å se hva som må gjøres.

DET SOM IKKE ER FJERNET INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022, VIL BLI
KASTET.


Borettslaget vil ikke gi noen utsettelse på å fjerne ting fordi vi nå er i
gang med å oppgradere rommene så de oppfyller Sivilforsvarets krav.

Styret Fjellvang Borettslag

PRISØKNING


På grunn av økte kostnader ser vi oss nødt til øke prisen på parkeringskort, gjestekort og parkeringsskilt fra og med 1. mars 2022.

Ny priser blir som følger:
Skilt Kr. 500,-
Parkeringskort Kr. 400,-
Gjestekort Kr. 400,-

Styret Fjellvang Borettslag

Forslag til generalforsamlingen og kandidater til styret.

GENERALFORSAMLING I FJELLVANG BORETTSLAG AVHOLDES 19. MAI 2022.

Forslag til generalforsamlingen må være innlevert innen

tirsdag 15.mars 2022.

Forslag må være signert med navn og adresse og kan leveres på kontoret i LH37D på tirsdager mellom kl. 1700-1830 eller i postkassen til borettslaget som henger på veggen utenfor inngangsdøren i LH37D.  

OBS!!  Det er kun andelseiere som har rett til å sende inn forslag.

VALGKOMITEEN I FJELLVANG BORETTSLAG 2022 ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL:

Styret, som består av 8 personer hvorav 4 er på valg og 3 varamedlemmer som alle er på valg.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år av gangen. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Til valgkomiteen skal det velges 5 medlemmer og 1 varamedlem. Disse velges hvert år. Valgkomiteen kan ha med 1 medlem fra det sittende styret. Dette medlemmet skal selv ikke være på valg.

Valgkomiteen ber om at du som er interessert i å gjøre en innsats for borettslaget melder fra om det ved at noen foreslår deg, eller så må du gjerne foreslå deg selv.

Det vil være fint hvis du sender med CV eller en beskrivelse av dine erfaringer, interesser og gjerne alder.

Forslag skal sendes til post@fjellvangborettslag.no eller legges i postkassen til borettslaget som henger på veggen utenfor inngangsdøren i LH37D.

Frist for forslag er fredag 11. mars 2022.

Kontoret åpner igjen

TIRSDAGER KL.  1700 – 1830. 

Vi ber om at det brukes munnbind.  

Det er kun tillatt med to inne på kontoret av gangen. 

Styret  Fjellvang Borettslag