INFO OM NYE SKADER PÅ LH 25 ETTER TAKLEKKASJE

Det ble avholdt bygge møte den 24. januar hvor borettslaget ble nærmere informert om skadene. Borettslaget har deretter mottatt skaderapport. Etter det borettslaget har fått opplyst er det fra betydelig til mindre merskader i leilighetene i oppgang C og D. Leilighetene i oppgang A og B synes å være uberørt. Arbeidet med å utbedre skader er allerede i gang. Når det gjelder fremdrift får dette sannsynligvis følgende konsekvenser:

Ferdigstillelse
Det blir ingen endringer hva gjelder ferdigstillelse av leiligheter i oppgang A og B.
Leiligheter i oppgang C og D vil nå sannsynligvis bli ferdigstilt i august/september måned.
Dette innebærer at andelseiere i oppgang C og D må
a) Kontakte sitt innboforsikringsselskap og informere om utsettelsen
b) Forlenge sin leieavtale med utleier

Befaring for sluttføring av arbeider i boliger
Gjennomgang av leiligheter for eiere av leiligheter i oppgang B, etasje 1-5, starter
umiddelbart. De andelseiere med leiligheter i oppgang A som ønsker å se sin bolig vil få et tilbud om slik gjennomgang før boligen blir endelig vasket og klargjort.

Skader på lagrede gjenstander i bodene i kjellerne
Etter skaden den 7. januar 2023 lå det frittstående vann på gulv i kjeller. Dette kan ha medført skader på gjenstander lagret i bodene. Siden bodene er låst har borettslaget og forsikringsselskapene ingen oversikt over mulig skadeomfang. Slike eventuelle skader må meldes til eget innboforsikringsselskap.

Ferdigstillelse av heisene
Heisene er nå under arbeid, men det vil gå lenger tid enn først antatt. Heisene i A-B-C beregnes å være ferdig i juni/juli, mens D-heisen vil nok ikke være ferdig før i løpet av august.

Forslag til Generalforsamling

Vi vil holde Generalforsamling den 1.6.2023 og forslag til generalforsamlingen må være innlevert til Styret innen mandag 20. mars 2023. Forslag må være underskrevet med fullt navn, blokk, oppgang og leilighetsnr. Kun andelseiere kan komme med forslag.

Mvh, Styret Fjellvang Borettslag

NY FRIST VALG TIL GENERALFORSAMLING I 2023

Valgkomiteen i Fjellvang Borettslag ønsker å få forslag på
kandidater til:

 • Styreleder. Sittende styreleder Grete Frøiland ønsker ikke gjenvalg.
 • Styremedlemmer/Varamedlemmer
 • Valgkomite/Varamedlemmer

Det er anledning til å foreslå andre enn deg selv, da bør det være etter avtale med den/de man ønsker å foreslå. Det er også fint om du ønsker å foreslå deg selv. Valgkomiteen ber om at det følger med en oversikt over kandidatens kompetanse og erfaring.

NY FRIST:
Forslagene må være valgkomiteen i hende senest februar 2023. Forslag kan legges i postkassen til borettslaget utenfor inngangsdøren i LH37D eller sendes til valgkomiteens leder på e-post adresse: mariette.korsrud1@gmail.com og til borettslaget på e-post post@fjellvangborettslag.no.

Mariette Korsrud
Valgkomiteens leder

SNØRYDDING ALLE AV ALLE PARKERINGSPLASSER

FYRSENTRALEN SKAL RYDDE SNØ FRA PARKERINGSPLASSENE I
FJELLVANG BORETTSLAG PÅ FØLGENDE DAGER OG
TIDSPUNKT:
TIRSDAG 31. JANUAR FRA KL. 0800 – 1100

 • Alle parkingsplassene ved LG37 og LG38
 • Alle parkeringsplassene langs Lauritz Grønlandsvei fra
  broen og ned til LG37

TIRSDAG 31. JANUAR FRA KL. 1200 – 1500

 • Alle parkeringsplassene ved LH51

ONSDAG 1. FEBRUAR FRA KL. 0800 – 1100

 • Alle parkeringsplassen ved LH74

ONSDAG 1. FEBRUAR FRA KL. 1200 – 1500

 • Alle parkeringsplassen ved LH 37 A til D og ved garasjene
  og den inngjerdede parkeringen

DET ER VIKTIG AT ALLE FLYTTER BILENE PÅ NEVNTE
TIDSPUNKT SLIK AT DERE FÅR EN RYDDA PLASS Å PARKERE
PÅ.
VIKTIG AT ALLE BEBOERE MÅKER FREM PARKERINGSSKILTENE
PÅ PLASSENE SINE SLIK AT DE ER GODT SYNLIGE, HVIS IKKE

KAN DERE FÅ PARKERINGSBOT.

Styret