Våtroms rehabilitering

I forbindelse med våtroms rehabilitering i Fjellvang Borettslag, er det nå gått 1 år siden overtakelsen av entreprise for rehabiliteringen.
I forbindelse med 1 års befaringen sender styret ut et spørreskjema for å få en tilbakemelding fra beboere. De som har feil/mangler på sitt bad, må notere det på skjemaet og returnere skjemaet til styret. Feilene vil bli foreholdt entreprenør med krav om utbedring.

Entreprenør vil varsle befaring/tidspunkt for utbedring og beboer/eier må være til stede når befaringen skal gås (dvs. dagtid).
Det gås ikke befaring av leiligheter som ikke har rapportert en reel feil/mangel. Om nødvendig (ved konflikt eller uenighet om utbedringer) vil det kunne bli avholdt ny/utvidet befaring hvor fagpersonell fra Rambøll Norge AS deltar.

Vi gjør oppmerksom på at forhold som er behandlet særskilt i samarbeid med entreprenør i året som har gått, dvs. forhold som er utbedret eller løst ved annen kompensasjon, ikke skal gjentas på dette skjemaet.

Frist for tilbakemelding til Styret er: 08.mars 2015
Utfylte skjemaer legges i: Styrets postkasse ved oppslagstavlen

Skjema kan lastes ned her!