Renoverte bad

Kort vei til barnehage og skole

Fotballbaner og ny flerbrukshall

Hyppige bussavganger - hvert 10 minutt

Et kvarter fra Drammen sentrum

Nyheter

Nytt fra styret/fellesutgiften 2024

Styret vedtok i sitt styremøte den 31. oktober å øke fellesutgiften…

HMS

Som tidligere meddelt har styret bedt dere alle om…

Brannsikring av tak- og balkonger.

Dessverre er prosjektet noe forsinket da det har oppstått vannlekkasjer…

Ref. informasjon Brannsikring tak og balkonger fra styremøte den 31. oktober

Fremdriften er god, mest sannsynlig vil alle tak på balkongene…

Nytt fra styremøte den 31. oktober

Budsjettet for 2024. Styret vedtok i styremøtet den 31.oktober…

Brannsikring tak og balkonger

De førstkommende dager vil det komme materialer og sikrings utstyr for LH 37.Samt avfallscontainer.

Tyrkisk Pepper utgår

Nå er det ikke lenger teknisk mulig for Norfri å distribuere de 6 tyrkiske kanalene.

Styremøte 3. oktober 2023

Oppsummering fra styremøte 3. oktober. HMS, brannsikring, bytte av dører, lekeplass, økonomi...

HMS

HMS-modul er igangsatt via systemet til Nbbo Byggtek. Vi er i startgropa

Styremøte 29. august 2023

Litt av hvert fra styremøtet: 2 stk. heiser i LH 37 vil bli byttet ut først etter ferien 2024.

Hjemmeside.

Som etterlyst på årets generalforsamling lovte jeg å ta tak…

Leilighetsdører/Fellesdører

En del leilighetsdører er allerede skiftet ut, årsaken er…
123

Fjellvang Borettslag

  • Byggeår

    1970

  • Antall boliger

    528

  • Boligtype

    Blokk

Kontortid

Kontoret er åpent tirsdager kl. 17.00–18.30
Lauritz Hervigs vei 37 D, 3035 Drammen
Tlf: 922 70 123 – Kontaktskjema

Servicesentralen

Fjell Fyrings- og Servicesentral er åpent
ukedager kl.07:00-15:00 tlf: 31 09 94 40
Vakttelefon kveld og helger tlf: 909 60 470

Renovasjon

I 2015 får vi utplassert dunker for glass- og metallemballasje. Dere vil få informasjon i god tid før innsamlingen starter.

2023 © Fjellvang Borettslag - Utviklet av TGZ Web Design