Nytt fra styret

Trivselstiltak.

Vi søkte Nbbo om tilskudd til nye utemøbler da flere av disse er i dårlig tilstand. Vi ble tildelt kr. 10000.- som skal brukes til kjøp, vi sjekker nå ut hvem som kan levere god kvalitet til fornuftig pris.

Dugnad i Fjellvang brl.

De ulike adressene våre vil avholde 24. april kl. 18. De av oss i styret som bor i de ulike blokkene sørger for at dugnadene blir meddelt til alle, materiell blir kjøpt inn slik at alle som møter opp vil få utdelt nødvendig redskaper, hansker etc. Styret har observert at det i spes. skråninger er mye ulikt søppel og som vi vil forsøke å plukke opp. Vet at det i skråninger kan være noen utfordringer, vi ber om at det vises forsiktighet i denne forbindelse. Vi håper naturligvis på godt være denne onsdagskvelden, la oss gjøre våre fellesområder rene og pene til 1. mai. Vil også tro at dere alle sørger for at det blir et hyggelig sosialt tiltak, kaffe, boller el.l. og kanskje noe drikke til våre yngste hører med.

Mat/søppel/sigarettsneiper o.a.

Dessverre observeres det at slikt blir kastet ut fra våre balkonger og fra våre vinduer. Spes. mat og søppel som inneholder matrester/lukt tilkaller uønskede dyr, som f.eks. mus, rotter. Det har også blitt observert at den i noen tilfeller legges ut brødskalker rundt vegg, vi tror at hensikten er å mate f.eks. rådyr, men dette er ikke greit, og heller ikke lurt da dette kan skape skrapesyke. Ikke minst andre uønskede elementer som nevnt ovenfor.

Sigarettsneiper er ikke greit blir liggende på våre fellesområder, dette kan i noen tilfeller gi årsak til en brann.

Generalforsamlingen 2024.

Denne er satt til onsdag den 8.mai. kl.17:30. Sted; Knutepunkt, Fjell.

Innkallingen skal være klar hos Nbbo den 29. april og vil bli delt ut i alle postkasser umiddelbart.

Vi håper å se dere på årets viktigste møte denne kvelden. Styret ønsker Vel Møtt.

Brannsikring av våre tak- og balkonger.

Prosjektet hadde nå på ettervinteren en utfordring grunnet kaldere vær og mye nedbør. Fugemasse som benyttes i takhimlingene krever en stabil og jevn temperatur, og + grader, hvilket ble en utfordring.

Imidlertid, nå er det fart i prosjektet, LH 74 er klar, LH 51 det samme, LG 38 og 37 står nå for tur. Sist vil LH 37 bli ferdigstilt, som dere sikkert husker fikk vi en utfordring her grunnet sterk kulde og mye snø. I ettertid viser det seg også at balkongtakene her må sjekkes, evt. ny papp må monteres grunnet vannintregning ned til balkong.

Vår entreprenør opplyses om mobil-nr. til alle i de ulike 9. etasjene som berøres og sender de en sms-melding i forkant av arbeidet som skal gjøres hos den enkelte. Dette har fungert svært godt til nå, la oss håpe det samme fremover. Styret vil gjerne få si tusen takk til alle dere som har bidratt til dette så langt.

Vår entreprenør tror og regner med at hele prosjektet vil være ferdig rundt midten av mai-mnd.