Oppføringer av kjell

Nytt fra styret

Trivselstiltak. Vi søkte Nbbo om tilskudd til nye utemøbler da flere av disse er i dårlig tilstand. Vi ble tildelt kr. 10000.- som skal brukes til kjøp, vi sjekker nå ut hvem som kan levere god kvalitet til fornuftig pris. Dugnad i Fjellvang brl. De ulike adressene våre vil avholde 24. april kl. 18. De […]

Bytte av inngangsdører til leiligheter

Den 3. oktober sa vi litt om dette prosjektet og at vi skulle komme tilbake når mer informasjon forelå. Vi har nå som meldt i skriv delt ut til alle den 17. april skrevet kontrakt med entreprenør. Jobben som valgte entreprenør nå skal gjøre er å sjekke alle inngangsdører til alle leiligheter, unntatt i LH […]

FREMTIDSFULLMAKT.

I tiden er fremtidsfullmakt en «snakkis», og viktig. Dette kan være relevant for mange av oss, uansett alder. Vi kan ha foreldre som kanskje begynner å bli godt voksne, slitne etter et lengre liv. Muligheten ser du nedenfor til å tilegne deg mer kunnskap av hva en Fremtidsfullmakt egentlig er. Og få innføring i oppsett […]

Nytt fra styret

Som dere tidligere er informert om har vi hatt en utfordring med ventilasjonsanlegget i LH 25 D. Kamerainspeksjon påviste at det var et lokk som lå i sjakta som igjen sperret for nødvendig luft. Nå pågår det finjustering av anlegget, vi håper naturligvis at anlegget vil være i «god gammel gjenge» igjen snarlig. Noen i […]

HMS, PARKERING, RENHOLD

HMS Vi minner igjen om at det i alle våre fellesarealer ikke skal hensettes gjenstander av ulike ting, vi ser til stadighet at det som blir fjernet, satt inn i den enkeltes leilighet gjerne settes tilbake i våre fellesarealer. Ikke minst inn på våre sikringsrom, som er definert som NØDUTGANG. De i styret som har […]

Nytt fra styret

Prosjektet brannsikring av tak- og balkonger settes på nå på «vent». Dette grunnet værforholdene vi har for tiden hvor spesielt montering av nye takhimlinger og fugemasse som skal benyttes krever annen arbeidstemperatur. Vi vet også at balkongtakene i LH 37 må fornyes, dette kan ikke skje før vi har mildere vær. Vi håper imidlertid at […]

Nytt fra styre

Vi fortsetter utbedringen på tak – og balkonger, neste nå er i LH 51. Alle i 9. er informert om igangsetting som skulle skjedd fra og med den 8. dm. Dessverre er kulden litt streng mot oss om dagene, derfor er prosjektet noe forsinket. Vi håper imidlertid at de balkonger dette gjelder vil være ferdigstilte […]

HMS

Viser til tidligere informasjon på vår hjemmeside hvor vi den 22. nov. informerte om viktigheten av å holde ryddighet i alle våre fellesarealer og spesielt i 1. til 9. etasje. Vi i styret gjør hva vi kan for å overholde brannsikkerheten, uten deres hjelp til dette vil styret få en nesten håpløs oppgave. Bilder sendt […]

Nytt fra styret/fellesutgiften 2024

Styret vedtok i sitt styremøte den 31. oktober å øke fellesutgiften fra 1.1.2024. Vi vil ikke tro at ikke kostnadene som skjer i vårt samfunn er ukjente, dette må vi ta høyde for. Fjell Fyrsentral spilte inn en økning på varme med ca. 15%, KPI (varer og tjenester) med hele ca. 4,8%. Ukjent er det […]

HMS

Som tidligere meddelt har styret bedt dere alle om å fjerne, rydde i våre ulike fellesarealer, ref. 1. melding som ble sendt ut med frist til 15.sept. Dessverre blir ikke dette fulgt opp, vi har derfor nylig sendt ut ny melding om dette hvor vi henstiller dere til å ordne opp og senest innen torsdag […]