Oppføringer av kjell

Nytt fra styret/fellesutgiften 2024

Styret vedtok i sitt styremøte den 31. oktober å øke fellesutgiften fra 1.1.2024. Vi vil ikke tro at ikke kostnadene som skjer i vårt samfunn er ukjente, dette må vi ta høyde for. Fjell Fyrsentral spilte inn en økning på varme med ca. 15%, KPI (varer og tjenester) med hele ca. 4,8%. Ukjent er det […]

HMS

Som tidligere meddelt har styret bedt dere alle om å fjerne, rydde i våre ulike fellesarealer, ref. 1. melding som ble sendt ut med frist til 15.sept. Dessverre blir ikke dette fulgt opp, vi har derfor nylig sendt ut ny melding om dette hvor vi henstiller dere til å ordne opp og senest innen torsdag […]

Brannsikring av tak- og balkonger.

Dessverre er prosjektet noe forsinket da det har oppstått vannlekkasjer fra flere av balkongene i LH37. I denne perioden vi nå er inne i er det ikke helt enkelt å utbedre, men vi kan uansett ikke stoppe opp. Som dere i i 9. etg. i LH 37 er kjent med ble nye takhimlinger montert, rett […]

HMS

HMS-modul er igangsatt via systemet til Nbbo Byggtek. Vi er i startgropa

Hjemmeside.

Som etterlyst på årets generalforsamling lovte jeg å ta tak i dette, endelig er vi igang. Hjemmeside er noe omfattende, derfor er hjelp til dette leid inn. Grunnen også til at dette har tatt noe lenger tid enn ønsket er at dagens styreleder IKKE hadde de nødvendige tilganger. Da det tar tid å blir registrert […]

Leilighetsdører/Fellesdører

En del leilighetsdører er allerede skiftet ut, årsaken er krav fra branntilsynet da nevnte dører ikke hadde/har den brannklassifiseringen som det stilles krav til ( E130 DB35). Det jobbes i disse dager med å hente inn tilbud fra 2-3 entreprenører, styret håper at innen september -mnd. bør disse anbudene være mottatt oss. Som dere vet […]

Brannsikring tak og balkonger.

Brannen som skjedde i nr. 25 i mars 2022 ble dessverre en uønsket hendelse. Og, en slik hendelse håper vi ALDRI å oppleve igjen. Vi får nå i ettertid trøste oss med at ingen liv gikk tapt, materielle verdier kan stort sett alltid erstattes, uansett vil det alltid være eller bli noe som kanskje er […]