Nytt fra styret

Prosjektet brannsikring av tak- og balkonger settes på nå på «vent». Dette grunnet værforholdene vi har for tiden hvor spesielt montering av nye takhimlinger og fugemasse som skal benyttes krever annen arbeidstemperatur. Vi vet også at balkongtakene i LH 37 må fornyes, dette kan ikke skje før vi har mildere vær. Vi håper imidlertid at igangsetting i prosjektet vil kunne starte opp igjen i mars-mnd.

Nærmere informasjon vil bli meddelt.