Småbarnstreff

VELKOMMEN til Småbarnstreff på Knutepunkt Fjell

HVOR : NEON
KL: 10:30 – 12:00

Vi har treff annen hver uke, like uker (2,4,6 osv.)
Vi har enkel servering, kaffe, te, noen ganger vaffel.
Ta selv med det du ønsker.

Dere er med på å forme innhold og aktiviteter. Vi stiller lokaler til disposisjon for dere.
Mot våren når snøen går er det allerede ønske om turgrupper.

Håper vi ses!

Drammen kommune