Nytt fra styre

Vi fortsetter utbedringen på tak – og balkonger, neste nå er i LH 51. Alle i 9. er informert om igangsetting som skulle skjedd fra og med den 8. dm. Dessverre er kulden litt streng mot oss om dagene, derfor er prosjektet noe forsinket. Vi håper imidlertid at de balkonger dette gjelder vil være ferdigstilte om ca. 2-3 uker.

Fjellvang brl. har dessverre aldri inngått noen avtale om VLP, eller vedlikeholdsplan som den heter. Med bygningsmasse fra 70-tallet mener styret dette er svært viktig. Alt eldes over tid. Alt må vedlikeholdes og holdes i orden. En slik plan og en slik vurdering av vår totale bygningsmasse er nærmest å betrakte som nesten uungåelig å ikke ha. Vi har avtalt denne planen med Nbbo Byggtek og vil signere avtalen i nær fremtid. Nbbo Byggtek innehar god ekspertise og kompetanse på dette område. Kort fortalt vil de samle inn all nødvendig dokumentasjon fra styret som vi har tilgjengelig, befare våre bygg, utarbeide tilstandsvurdering og ut ifra dette lage en fremtidig vedlikeholdsplan. Avtalens varighet er i 1. omgang på 5 år.  Med en slik plan mener vi i styret å bli langt mer forutsigbare i hverdagen, ikke minst også med tanke på våre fremtidige budsjetteringer og hva vi må prioritere i årene fremover.

HMS.  Se eget innlegg.