HMS

Viser til tidligere informasjon på vår hjemmeside hvor vi den 22. nov. informerte om viktigheten av å holde ryddighet i alle våre fellesarealer og spesielt i 1. til 9. etasje. Vi i styret gjør hva vi kan for å overholde brannsikkerheten, uten deres hjelp til dette vil styret få en nesten håpløs oppgave. Bilder sendt oss fra andelseiere som tar dette på største alvor viser at det igjen hensettes gjenstander utenfor inngangsdør, i gang/korridor ved leilighetene.

Styret vedtok derfor i sitt styremøte nå den 9.1. å fortsette sitt arbeid med å gå jevnlige runder i alle oppganger hvor vi i fremtiden ikke vil varsle om fjerning av uønskete gjenstander. Vi tillater oss også å si at vi er skuffet over den manglende forståelse som vises.

Samtidig ønsker vi at også i våre underetasjer og i kjellerrom vises respekt for hva som der blir oppbevart. Har du behov for å hensette der,  vær snill å bruk egen bod. Styret har ikke konsentrert seg om gjenstander som oppbevares ute i fellesområdene i disse arealene til nå, planen er også her å sørge for best mulig fremkommelighet og best mulig brannsikkerhetstiltak i disse arealer.