Nytt fra styret/fellesutgiften 2024

Styret vedtok i sitt styremøte den 31. oktober å øke fellesutgiften fra 1.1.2024. Vi vil ikke tro at ikke kostnadene som skjer i vårt samfunn er ukjente, dette må vi ta høyde for. Fjell Fyrsentral spilte inn en økning på varme med ca. 15%, KPI (varer og tjenester) med hele ca. 4,8%. Ukjent er det heller ikke at Norges Bank øker styringsrenten som pr. nå er 4,25%, en ytterligere økning forventes i des. og vil mest sannsynlig bli vedtatt på 4,5%. Derav har NBBO foreslått en rentebuffer på fellesgjelden for Fjellvang brl. med 1,5-2% over den reelle renten, tallmateriale kjent pr. juli 2023.

Som det stod oppført i varselet om reguleringen skal 2 stk. heiser i LH 37 monteres, bare disse utgjør hele 15 mill. i kostnad. Som dere også vet har vi et prosjekt gående med brannsikring av tak – og balkonger, kostnadsberegnet til ca. 7,5 mill. Bytte og utskiftning av våre 64 sikringskapdører + våre 16 stk. 2-fløyet dører ved inngangspartiene utgjør ca. 3 mill. For ordens skyld vil vi gjerne få opplyse om at disse sistnevnte (heis, div. dører og brannsikring) er noe det nye styret fortsetter arbeidet med da nevnte tiltak ble vedtatt av det forrige styret. Viktig; div dører og brannsikringstiltak er krav fra branntilsynet som styret MÅ følge og som vi blir fulgt opp på.

Vi må heller ikke glemme at vår bygningsmasse, utvendig som innvendig skal vedlikeholdes, alt fra selve bygget, elektro, VVS, uteanlegg, brannsikring, vaskerianlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heiser etc. må vi avsette penger til.

Mange av dere skal bytte inngangsdør til egen leilighet, her er antallet ca. 3-350 dører. Tilbudene er nå mottatt styret, grunnet prosjektet som pågår med brannsikring av tak – og balkonger og som vi anser som spesielt viktig håper vi på deres forståelse for at vi «skyver» litt på nevnte dører. Men, glemt er ikke dette.