HMS

Som tidligere meddelt har styret bedt dere alle om å fjerne, rydde i våre ulike fellesarealer, ref. 1. melding som ble sendt ut med frist til 15.sept. Dessverre blir ikke dette fulgt opp, vi har derfor nylig sendt ut ny melding om dette hvor vi henstiller dere til å ordne opp og senest innen torsdag 30. november i år. De fellesarealer som gjelder er i denne omgangen 1. -til 9. – etasje. Øvrige fellesarealer kommer vi tilbake til. I noen tilfeller opplever vi at gjenstander som har blitt plassert i f.eks, våre sikringsrom, som forøvrig er definert som nødutgang og skal gi fri passasje, ble fjernet av oss i styret, i etterkant av ryddingen ble gjenstander satt tilbake til dette rommet. DETTE er IKKE akseptabelt.

Styret med våre øvrige medhjelpere vil straks i etterkant av den 30. fjerne og kaste alt av det som er hensatt i våre fellesarealer. Når dette er utført vil vi be Fyrsentralen om å hente, her kan vi IKKE ta hensyn til evt. «gjenstand» som kanskje for oss i styret mener burde blitt tatt vare på.

NB. Igjen, dette er tiltak som vi er pålagt av våre myndigheter, altså ett ledd i vårt HMS-system. Ref. informasjon av 15.dm.