Brannsikring av tak- og balkonger.

Dessverre er prosjektet noe forsinket da det har oppstått vannlekkasjer fra flere av balkongene i LH37. I denne perioden vi nå er inne i er det ikke helt enkelt å utbedre, men vi kan uansett ikke stoppe opp. Som dere i i 9. etg. i LH 37 er kjent med ble nye takhimlinger montert, rett i etterkant fikk vi vannlekkasjer, nevnte takhimlinger med annet ble derfor demontert da overliggende gipsplater er og vil bli ødelagt. Vi avventer nå utbedringer på balkongtak, straks disse er utført vil igjen arbeidet med å ettermontere og sluttføre takhimlingene hos den enkelte bli ferdigstilt. Nytt prosjektmøte er avtalt i neste uke, styrets håp er at vi da vil kunne få den nødvendige informasjonen slik at vi i etterkant av dette møtet kan si noe mer om fremdriften.

Imidlertid stopper vi ikke helt opp i prosjektet, vi fortsetter fremdriften på de øvrige blokkene slik at disse vil bli ferdigstilt, går alt etter planen og værgudene er «med» oss håper vi at alle tak med de tiltak som her skal gjøres vil bli ferdige til jul. I skrivende stund er det kong vinter og føreforholdene vi sliter med, ei kran på ca. 45 tonn er det ikke bare å «buksere» der hvor disse skal plasseres. Husk at vi ved alle blokkene MÅ få lov å stenge av noen p.plasser i de timene kranbilen jobber, vi ber derfor om deres forståelse for dette når vår nestleder, May stenger av på noen områder.

Minner om at området vil bli et anleggsområde i denne perioden. Vær snill å hjelp ved å vise hensyn til arbeidet som pågår.