Bytte av inngangsdører til leiligheter

Den 3. oktober sa vi litt om dette prosjektet og at vi skulle komme tilbake når mer informasjon forelå.

Vi har nå som meldt i skriv delt ut til alle den 17. april skrevet kontrakt med entreprenør. Jobben som valgte entreprenør nå skal gjøre er å sjekke alle inngangsdører til alle leiligheter, unntatt i LH 25 ( her er nye grunnet brannen), for å kvalitetssikre, dette må gjøres før vi igangsetter bestillingen. Husk at det snakkes om ca. 300 dører. NB. I utdelt skriv står EI30-dør, her er også den «gamle» betegnelsen, B30 godkjent.

Skjema hvor den enkelte har blitt bedt om å tilbakemelde hvilken type dør som ønskes, hvit eller farget, evt. sikkerhetslås er vedlagt i utdelt informasjonen den 17.4. Se også andre nødvendige opplysninger i skjema. Svar tilbake til styret innen 30. dm. Vi har opprettet en egen mailadresse i prosjektet; door@fjellvangborettslag.no hvor spørsmål i dette prosjektet bes benyttet.

Vår entreprenør starter opp sjekk av alle dører fredag den 19. dm. Når dette er utført, oversikt mottatt, vil styret og entreprenør sette seg ned for å finne antall dører som skal bestilles etc.

Det er beregnet 4-6 ukers leveringstid, altså ser vi for oss oppstart/demontering/montering vil igangsetting skje ca. mai/juni. Som meddelt i utdelt skriv vil vi legge ut fortløpende informasjon på vår hjemmeside.

Siste dører vil mest sannsynlig bli utført i august/september.