HMS, PARKERING, RENHOLD

HMS

Vi minner igjen om at det i alle våre fellesarealer ikke skal hensettes gjenstander av ulike ting, vi ser til stadighet at det som blir fjernet, satt inn i den enkeltes leilighet gjerne settes tilbake i våre fellesarealer. Ikke minst inn på våre sikringsrom, som er definert som NØDUTGANG. De i styret som har sagt seg villig til å gå HMS runder må bli respektert for jobben de gjør, husk; alt er i sammenheng med de regler som er satt, ref. beboermappe og våre oppgangsansvarliges arbeidsoppgaver som du finner bakerst i utdelt beboermappe, se spes. pkt. 4. Vi viser også til være tidligere informasjoner på våre hjemmeside i denne anledningen.

PARKERING

Husk å hjelp med å parkere ihht. våre regler, ref. beboermappe og de bestemmelser som gjelder. Ta gjerne en ny titt/les disse, gjør alle det som er bestemt vil styret mest sannsynlig slippe å behandle de stadige innmelde saker i denne forbindelse. Som sikkert dere alle vet har vi for få p-plasser til rådighet (393 p-plasser og 33 garasjeplasser (eget garasjelag) til fordeling på 528 leiligheter. Da sier det seg selv at vi må ta hensyn, hjelpe hverandre.

RENHOLD

Det meldes også til oss i styret at det i noen fellesområder er «møkkete», hvilket ikke kan vedvare. Vi har bestemmelser også her, ref. beboermappe og VELKOMMEN TIL FJELLVANG BORETTSLAG. Se Trappevask mm. Lite hyggelig å møte møkkete arealer, f.eks.ved visninger er dette dårlig førsteinntrykk for de som skal se på leilighet og se våre ulike fellesarealer. Se i tillegg oppgavene ALLE har som Vaktmester Renhold i beboermappe. La oss bli langt flinkere på dette, i ytterste konsekvens kan det være at styret velger å foreslå for generalforsamlingen at all vask i våre fellesarealer settes ut på anbud. Dette må også sees i sammenheng med HMS hvor spesielt miljøet hensyntas. Men, rett skal være rett, i flere oppganger har imidlertid renholdet blitt adskillig bedre, kjempeflott, la dette fortsette.