Nytt fra styret

Som dere tidligere er informert om har vi hatt en utfordring med ventilasjonsanlegget i LH 25 D.

Kamerainspeksjon påviste at det var et lokk som lå i sjakta som igjen sperret for nødvendig luft. Nå pågår det finjustering av anlegget, vi håper naturligvis at anlegget vil være i «god gammel gjenge» igjen snarlig.

Noen i vårt borettslag har til tider blitt «plaget» eller utsatt for sjikanering og voldsepisoder i sin oppgang. I tillegg innbrudd i boder. Styret sitter ikke og ser på dette uten at vi reagerer. Vi vet politiet har vært involvert, kommunen ved boligkontoret det samme, sistnevnte instans har vært hos leietager og tatt en prat med vedkommende i håp om at en slik episode aldri gjentas. Styret har i denne anledning brydd seg og bedt om et møte med Boligkontoret, dette for å gå gjennom rutinene, våre ulike regler som gjelder hos oss i Fjellvang brl. Boligkontoret synes vårt initiativ er godt, vi ser frem til et møte i snarlig fremtid.

Styret mottar stadige klagehenvendelser fra andelseiere hvor støy og uro er et gjentagende problem. Husk at vi bor i et fellesskap og må respektere de regler som gjelder. Å bo i et fellesskap gir selvfølgelig utfordringer for alle, og spesiellt i tiden kl. 23:00 – 07:00 hverdager skal det være ro. Tar alle hensyn til sine naboer gir dette som oftest de beste resultater. I helgene gjelder ro i tidsrommet kl. 23:00 – 09:00. Vi viser til våre utdelte beboermapper, og i denne anledning til våre husordensregler pkt. 1a. Les gjerne hele pkt. 1.

Det er naturligvis lov å ta en fest, invitere til gebursdager, markeringer eller annet, men vet man at det kan bli noe støy i denne forbindelse, si ifra til alle nærliggende naboer (husk også de over/under), de fleste vil nok finne en slik beskjed positivt.

Dessverre har styret også mottatt trusler, dette er lite hyggelig. Husk at vi i styret og som er valgt av dere i Fjellvang borettslag er helt ordinære mennesker som har sagt seg villig/påtatt seg til å utføre og utøve en god jobb til alles beste, da er det lite greit at trusler må behandles. Vi må be om respekt for den jobben vi gjør, vi skal være glade for at dagens styremedlemmer sier ja til en slik jobb. For, det er mange utfordringer som skal løses og ivaretas.

I mai-mnd. vil våre ulike entreprenører gå ettårs befaring i LH25. Her har flere meldt inn bl.a. at den enkeltes inngangsdør må justeres. Planen fra oss i styret var naturligvis å be våre samarbeidspartnere om å utføre snarest mulig. Ved henvendelse og spørsmål fra de om de kunne få ta dette i sammenheng med ettårsbefaringen sa styret ja til dette på sitt styremøte den 6.2. Vi håper og ber om deres forståelse og tålmodighet til dette.

Økonomi

Fjellvang brl’s økonomiske situasjon er god. Resultatet pr. 12-2023 viser et driftsresultat kr. 7,2 mill.

Noen avvik vil det bli, nevner de viktigste, og disse i forhold til budsjett;

Vedlikehold hvor resultatet pr. 12-2023 viser ca. kr. 19 mill. mot budsjettert ca. kr. 11 mill. Årsak er knyttet til våre fellesarealer hvor vedlikehold, reparasjoner etc. på våre nødlys, elektroinstallasjoner, kjøleanlegg, heiskostnader ( tilkallinger og reparasjoner), brannvarsling (løpende kostnader ), VVS ( deler ifbm. spyling, vvs) , de ulike konsulenttjenester og skadedyrbehandling. Så må vi ikke glemme lovpålagt rehabilitering, på våre tak- og balkonger, maling i våre oppganger i LH 25, detektorbytter, branntetting, nye brannskap/brannvann, reparasjon av trapp, arbeid med nye heiser. Vi er også lovpålagt å bytte alle våre fellesdører i alle blokkene, dette er foreløpig satt på vent da rehabiliteringen på våre tak-og balkonger blir dyrere. Her spiller vi på lag med branntilsynet som skjønner vår økonomiske situasjon og sier; så lenge vi har kontroll og en plan ser de positivt på vår bevisstgjøring. Noe mer også på kjøp av tjenester ( konsulentbistand, se over), men positivt på de kommunale tjenester med ca. kr. 1,7 mill. Mindre også på strøm og annen energi med ca, kr. 900.000.- Alt i alt gir dette et disponibelt beløp med ca. kr. 15 mill. Status for likviditet; Likviditeten i boligselskapet fremkommer som svært god.