Parkeringsinfo

2 regler du bør merke deg.

Gjestene dine kan parkere i et ubegrenset tidsrom på gjesteparkeringen. Forutsatt at det ligger et grønt gjestekort synlig i bilen. 72 timers regelen er fjernet.

Dersom du har vært og handlet møbler, hvitevarer, store mengder mat eller lignende, og finner det nødvendig å parkere foran blokka for avlessing, gjelder 15 minutters regelen. Det vil si at dersom du er borte fra bilen i mer enn 15 minutter, risikerer du et forelegg (bot). Altså hvis du må gå to eller flere ganger for å få med alt du har handlet, må du være tilbake innen 15 minutter for å hente mer. Er du det er alt greit. Når varene er båret opp i leiligheten må bilen flyttes.

Nye vaskemaskiner

Noen oppganger har fått nye vaskemaskiner. Disse koster en god del penger, og betales over fellesutgiftene. Eller det som ofte refereres til som husleia. Derfor er det viktig at de brukes riktig. I alle vaskerom hvor det er satt inn nye maskiner finnes det et oppslag som beskriver funksjoner og innstillinger på vaskemaskinen. Vi anbefaler at alle som bruker maskinene leser dette.

Ladepunkter for el-bil – oppdatert

Ladepunkter for el-biler er nå under utredning. Alle de fire borettslagene i området samarbeider om prosjektet. Men det er fremdeles mange skjær i sjøen. Eksempler på dette er dimensjonen på eksisterende strømkabler. Vil det være nok strøm til både biler og boliger? Et annet problem er kostnadene, og hvordan skal disse kanaliseres til el-bileierne? Så er er en lang vei å gå. Ingen grunn til å gå mann av huse for å kjøpe el-bil ennå.

Beboermøte Generalforsamling

Et medlem av styret har trukket seg. Derfor må det avholdes en kort ekstraordinær generalforsamling 12. november på Marienlyst skole. Det er kun en sak, å velge et nytt styremedlem. Straks dette er unnagjort starter beboermøtet. Styret vil orientere om aktuelle saker. Alle vil motta en skriftlig innkalling. Styret håper at flest mulig møter opp.