Vedlikehold av parkeringsplass og bilens frontruta

OBS! OBS! OBS!

ALLE BEBOERE MED PARKERINGSPLASSER
I Fjellvang Borettslag

Nå har vinter startet og snøen har begynt å vise seg for fullt, vi i styret ønsker å informere dere om ansvar enhver parkeringsbruker har;
• Husk å lese parkeringsbestemmelsers punkt 10-1, hvis du forsømmer deg, kan det utløse kontrollavgift (se og les hele punkt 10 på dette oppslaget)

***************************************************************************

10 Vedlikehold/ arbeidsplikt
(1) Bruker (innehaver av disposisjonsretten) har selv ansvar for å holde parkeringsplass i alminnelig velstelt stand. Ansvaret omfatter snømåking, strøing og kosting.
– Parkeringsskiltet og parkeringskortet med leilighetsnummer skal til enhver tid være
synlig.
– Er skiltet og parkeringskortet tildekket, kan det utløse kontrollavgift.
(2) Bruker plikter å gi Borettslaget eller den de bemyndiger, adgang til parkeringsplassen den utstrekning dette trengs for å gjennomføre vedlikehold og felles snøbrøyting av parkeringsplassene.
(3) Utnevnt Parkeringsansvarlig kan rekvirere snøbrøyting for Borettslags regning. Når fellesrydding skal gjennomfører med maskin, blir dette varslet med informasjon om når bilen må være flyttet.
Blir ikke bilen flyttet i forbindelse med fellesrydding, vil borettslaget fjerne denne for eiers regning og risiko.

STYRET