Styremøte 29. august 2023

Litt av hvert fra styremøtet:

Budsjettet 2024. Innspill tilbake til Nbbo skal være klart innen 15.11. Vi er spes. spente på de kommunale avgifter på VA, det ryktes større oppjustering, la oss se.

  • 2 stk. heiser i LH 37 vil bli byttet ut først etter ferien 2024. Dette grunnet mannskapsmangel hos vår heisleverandør (pappapermisjon). Dette er en større kostnad, vi snakker om ca. 15 mill. Ytterligere og som informert om på våre fellesdører må mange av disse skiftes ut grunnet manglende eller ikke godkjent brannklassifisering, kostnadene i denne forbindelse er foreløpig ukjent da tilbyderne ikke har sendt oss sine tilbud. Når bytte av våre fellesdører skal skje og hvilke dører vi vil prioritere er ikke vedtatt pr. dato.
  • Bytte av heisalarmer er bestilt, grunnen er at dagens heisalarm ringer over 2G-mobiltlf.nettet, dette nettet legger imidlertid Telenor ned innen 2024-25 slik at vi ønsker å være i forkant, og med hele oppgitte 10-40 ukers leveringstid mener vi å ha vært fremoverlente, vi ønsker tross alt at skal heisalarmene fungere til enhver tid.
  • Fra Nbbo har vi blitt tilsendt tilbud om å å «spare» kr. i form av å sette inn penger på det de kaller plasseringskto. Styret mener dette er fornuftig, da vi har en god disponibel beholdning, med i dag. ca. 19 mill. vil rentene på denne kto. gi oss en god avkastning, styret vedtok derfor å plassere 4 mill. i denne forbindelse. Vi hensyntar naturligvis de antatte og kjente utgifter som kommer i 2023, men på nevnte plasseringskto. er det fullt mulig å gjøre uttak om dette skulle være nødvendig. Vi vet også at rentene på innskuddskto. øker, altså vil avkastningen bli ennå bedre.
  • Hjemmesiden vår lovte jeg på «tro og ære» å ta tak i når jeg presenterte meg på årets generalforsamling. Endelig er vi i gang, se egen informasjon om dette. Se nyheter.
  • Se også egen informasjon (nyheter) ang. brannsikring av tak og balkonger + bytte av inngangsdører (andelseiers) og våre fellesdører.