Styremøte 3. oktober 2023

HMS
Vi viser til eget skriv ang. oppbevaring av gjenstander i våre fellesområder. Her satte vi en frist til 15. sept. for å rydde, fjerne fra nevnte områder, ikke minst i alle sikringsrommene, i disse skal det ikke oppbevares noe overhodet da disse er definert som rømningsveier. Vi har gått og vil fortsatt gå runder nå fremover i alle blokkene hvor alt blir loggført. Allerede nå anbefaler vi i styret om at dere tar vare på de gjenstander som dere ønsker å beholde. Etter en viss dato ( vi vil varsle om siste frist for å ta vare på det som ønskes ), etter oppgitte dato vil vi be Fyrsentralen om å fjerne/kaste det som dere selv ikke ønsker å beholde. Derfor lurt allerede nå starte oppryddingen!

Brannsikring
Igangsetting i prosjektet brannsikring av våre tak og balkonger er i gang, vår entreprenør, POB og deres ulike underentreprenører vil mest sannsynlig igangsette sitt arbeid ca. 15.dm. Oppstart vil bli i nr. 37. Nærmere informasjon om prosjektets fremdrift vil vi informere om samt mer eksakt dato for oppstart og hvor det blir oppstart. Ikke minst vil det i denne perioden bli avstengte områder foran blokkene (begge sider) grunnet større heisekraner, containere, brakker etc. Vi må derfor be dere om å vise hensyn i denne perioden. NB. I alle leiligheter i toppetg. ( 9.) må vi inn for å scanne arealer, dette fordi materialer skal tilpasses og heises opp til gjeldene leilighet. Vi må derfor be om deres hjelp til å låse inn entreprenører som skal scanne (måle opp), er du ikke hjemme, på ferie eller annet vær snill å avtal med nabo slik at han kan få låne nøkkel eller oppgi et mobil-nr. hvor vi kan få noen til å låse inn vedkommende. Informer oss i styret om nøkkeltilgang. Scanningen går kjapt, tar kun 2-3 minutter. Husk også at når arbeidet starter opp i den enkelte leilighet må entreprenøren få tilgang, arbeidet i hver leilighet tar antatt 2-3 dager. Alle må rydde på sin respektive balkong, denne må være 100% fri for gjenstander, lamper etc. Gjør vi alle tilgangen enklere for utførende entreprenør vi prosjektet mest sannsynlig gli godt.

Bytte av dører
Bytte av den enkelte inngangsdør samt bytte av våre fellesdører jobbes det med. Vi venter fortsatt på 2 tilbud, etter mottak av disse skal vi i styret ha et godt grunnlag på vårt vedtak. Nærmere informasjon sendes ut når mer nytt foreligger.

Lekeplass
Kjell hadde besøk fra Lek og Trivsel på vår lekeplass ved blokk nr. 37, grunnen er at denne er i en mer eller mindre elendig forfatning. Området lekeplassen er på kan bli langt mer attraktiv enn hva den er i dag, det skal tross alt være hyggelig, sosialt og ikke minst sikkert å ha barna der ved lek. Tilbud og anbefalte lekeapparater sendes oss, så får vi se hva dette innebærer. Kanskje vi kan gjøre noe på dugnad, da sparer vi kr. Samtidig som vi kan gjøre dugnaden til en hyggelig og sosial sak.

Økonomi
Fjellvang brl. har god økonomi, se vedlegg. Våre disponible midler er pr. sept. 16.152.586.-
Som dere vil se av notene har vi brukt mer til vedlikehold enn budsjettert, noe mer på kjøp av tjenester. Motsatt på kabel-TV, forsikringer og de kommunale avgifter samt på strøm og annen energi. Budsjettet for 2024 jobbes det med, så langt vet styret lite om hva f.eks. de kommunale avgiftene vil bli neste år.
Bytte av heiser legges naturligvis inn, noe som er en tyngre investering, men helt nødvendig. Mer informasjon vil foreligge straks dette er kjent.

Radiatorvarme
Varme i radiatorene er påsatt (fra uke 38). Tipper dette er kjærkomment, vi merker at høsten og kong vinter kommer nærmere og nærmere.