Hva betaler du for i Husleie

1. Grunnleie er:
• Betaling av renter og avdrag på fellesgjeld.
• Drift av Borettslaget.
• Vaktmestertjenesten fra Fyrsentralen.
• Forsikring av bygningsmassen. (Inventar og utstyr i leiligheten må du forsikre selv i form av innboforsikring)

2. Kabel TV, internett og klargjort for IP telefon inngår også.

3. Fyringsutgifter, varmt vann.

4. Forskudd på strøm.
Du betaler forskudd på strømmen hos deg hver måned.
Hver høst blir din måler lest av og forskuddet avregnet etter ditt strømforbruk. Har du betalt for mye, får du penger igjen. Har du brukt mer strøm enn forventet, får du regning på dette.