Parkeringskort fra 1. mars 2015

Kort om parkeringskort

1. Du som har parkeringsplass får utdelt
1 hvitt kort, Dette har samme nr. som skiltet på din parkeringsplass.
Dette skal ligge i frontruta på bilen. Glemmer  du det risikerer du kontrollavgift.

2. Alle kan få et gult gjestekort.
Dette har det samme nr. som på det hvite hovedkortet. For deg som ikke har bil er dette leilighetens bygge nr.
Det kan brukes på ledig plass med skiltet: GJESTEPLASS

3. Andre parkeringsplasser for Gjester eller bil 2 eller 3 i familien er det muligheter i

  • Dumpa
  • Det røde huset vis a vis barnehagen

Her er det en spesiell BEBOERPRIS.

Kr. 300.- for 3 måneder. Trykk på GUL knapp så kommer beboer pris opp.

De andre prisene er også veldig billige.

Parkering utenfor oppmerkede felter og foran inngangene er fortsatt ikke tillatt.