Vinterparkering


 

Vinteren er her. Dagene blir mørkere og boblejakkene tas i bruk, og snart laver snøen ned og kveler alle farger. Og ikke minst må vi fram med snøskuffa.

Husk at du har ansvaret for din egen parkeringsplass. Skiltet på plassen må være synlig. Ved store snøfall blir det ofte rekvirert en traktor for å rydde hele parkeringsplassen. Dette sparer oss for mye arbeid, men betinger at alle samarbeider og flytter bilene. Biler som ikke flyttes blir stående i veien for traktoren, og hindrer snøryddingen på naboenes plasser. I verste fall kan bilen bli tauet bort for eiers regning.  Ingen billig affære.

Oppslag om felles snørydding vil stå på oppslagstavlene og andre lett synlige steder.

Viser for øvrig til parkeringsbestemmelsene punkt 10.