Avtalen er signert

Avtale inngått med borettslagene for utbygging av nærmiljøanlegg på Dumpa.

Områdeutvikling er en viktig del av prosjektet Fjell 2020. I fjor åpnet ”Hundremeterskogen”, en aktivitetspark og møteplass i området som tidligere var kjent som Lille Dumpa. Nå har turen kommet til det langt større området Dumpa.

Det er de fire borettslagene på Fjell som er grunneiere av området, Fjellheim, Fjellhagen, Fjellvang og Fjelldalen borettslag. Onsdag 3. juni møtte ordfører åtte representanter for borettslagene for å undertegne en avtale om opparbeidelse av et nytt nærmiljøanlegg.

Hele artikkelen kan leses på Drammen kommunes hjemmeside