Rensing/ Rengjøring av gulvsluk på bad i Fjellvang Borettslag

Gulvsluk skal renses helst 1 gang pr. måned men må minst 4 ganger pr år.

Rengjøring av gulvsluk på bad
Som vist over renses sluket på en enkel måte. Hår og annet avfall skal kastes i søpla. Det skal ikke benyttes midler som Plumbo og andre etsende stoffer for å åpne tette sluk.

Styre i
Fjellvang Borettslag