Generalforsamling Fjellvang 24. mai 2017

Fjellvang Borettslag hadde generalforsamling 24.mai på Bydelshuset.
Det var 45 stemmeberettigete representert.
Generalforsamlingen ble etter valg, ledet som så mange ganger tidligere ledet av Steinar Kjærnli.
Ingen hadde innvendinger til innkallingen og generalforsamlingen ble gjennomført etter dagsorden som var satt opp i innkallingen.

Regnskap og økonomi.
Styreleder presenterte et historisk bilde av borettslagets utvikling etter rehabiliteringen.
Rehabiliteringen har vært omfattende. Ikke minst alle reklamasjonene som vi har slåss med.
Leder kunne fortelle at vi nå har fått medhold og fått reparert vel 90% av alle påviste feil og mangler. Noe gjenstår, men vi er på god vei med resten.
Rehabiliteringen har gitt resultater for alle andelseiere. Markedsverdien har økt både på grunn av generell prisøkning men også fordi borettslagets leiligheter har blitt mer populære.
Leiligheter som selges i dag gir mer enn kr.1.000.000.- -en million- i fri egenkapital.
Fjellvang Borrettslags økonomi er sunn.
Regnskapet ble etter gjennomgang godkjent og årets overskudd
Kr.4.808.717,- overføres til borettslagets egenkapital.

Valg
4 styremedlemmer var på valg for 2 år.
Børre Dahl, gjenvalg.
Tove Løkka, ny.
Anne line Ellefsen, gjenvalg.
Tommy Claussen, ny.

Det ble også valgt 10 varamedlemmer til styret og ny valgkomite.