Generalforsamling

Grunnet coronarestriksjonene er det umulig å få avviklet generalforsamlingen før 1 juni. Regjeringen har derfor lempet på loven om borettslag, slik at en utsettelse er mulig.

Vi er et stort borettslag med 528 leiligheter. Coronareglene har satt en grense oppad til 500 tilstedeværende ved enhver form for sosiale arrangement. Dessuten skal det også være en meters avstand mellom hver deltaker. Selv ikke aulaen på Marienlyst skole er stor nok til dette hvis alle kommer.

Mange vil innvende at det siste er lite sannsynlig. Men samtidig må styret legge til rette for at alle har muligheten for å komme og si sin mening.

Det kommer en revisjon av disse reglene 1. september. Vi håper at dette vil gjøre det mulig å avholde generalforsamlingen. Første mulige dato er da 9. september i aulaen på Marienlyst skole.

Mer informasjon følger senere.