NY FRIST VALG TIL GENERALFORSAMLING I 2023

Valgkomiteen i Fjellvang Borettslag ønsker å få forslag på
kandidater til:

  • Styreleder. Sittende styreleder Grete Frøiland ønsker ikke gjenvalg.
  • Styremedlemmer/Varamedlemmer
  • Valgkomite/Varamedlemmer

Det er anledning til å foreslå andre enn deg selv, da bør det være etter avtale med den/de man ønsker å foreslå. Det er også fint om du ønsker å foreslå deg selv. Valgkomiteen ber om at det følger med en oversikt over kandidatens kompetanse og erfaring.

NY FRIST:
Forslagene må være valgkomiteen i hende senest februar 2023. Forslag kan legges i postkassen til borettslaget utenfor inngangsdøren i LH37D eller sendes til valgkomiteens leder på e-post adresse: mariette.korsrud1@gmail.com og til borettslaget på e-post post@fjellvangborettslag.no.

Mariette Korsrud
Valgkomiteens leder