Tag Archive for: generalforsamling

Forslag til generalforsamlingen og kandidater til styret.

GENERALFORSAMLING I FJELLVANG BORETTSLAG AVHOLDES 19. MAI 2022.

Forslag til generalforsamlingen må være innlevert innen

tirsdag 15.mars 2022.

Forslag må være signert med navn og adresse og kan leveres på kontoret i LH37D på tirsdager mellom kl. 1700-1830 eller i postkassen til borettslaget som henger på veggen utenfor inngangsdøren i LH37D.  

OBS!!  Det er kun andelseiere som har rett til å sende inn forslag.

VALGKOMITEEN I FJELLVANG BORETTSLAG 2022 ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL:

Styret, som består av 8 personer hvorav 4 er på valg og 3 varamedlemmer som alle er på valg.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år av gangen. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Til valgkomiteen skal det velges 5 medlemmer og 1 varamedlem. Disse velges hvert år. Valgkomiteen kan ha med 1 medlem fra det sittende styret. Dette medlemmet skal selv ikke være på valg.

Valgkomiteen ber om at du som er interessert i å gjøre en innsats for borettslaget melder fra om det ved at noen foreslår deg, eller så må du gjerne foreslå deg selv.

Det vil være fint hvis du sender med CV eller en beskrivelse av dine erfaringer, interesser og gjerne alder.

Forslag skal sendes til post@fjellvangborettslag.no eller legges i postkassen til borettslaget som henger på veggen utenfor inngangsdøren i LH37D.

Frist for forslag er fredag 11. mars 2022.