TILFLUKTSROM/BOMBEROM

På bakgrunn av situasjonen i Europa og hvilke krav det stilles til
Tilfluktsrom/Bomberom, har styret sammen med Fyrsentralen gått
befaring i all 8 rommene.
Det vi fant var at de brukes til lagerrom og søppelrom.

Kravet fra Sivilforsvaret er at alle tilfluktsrom/bomberom må kunne
klargjøres på maksimum 72 timer (3 døgn). Hos oss er dette umulig
fordi det er demontert masse utstyr som hører til i et
tilfluktsrom/bomberom. For å kunne ivareta sikkerheten til beboerne,
er vi forpliktet til å sørge for at dette er i orden.

Det er derfor IKKE lenger tillatt å oppbevare noen ting i
tilfluktsrommene/bomberommene.
Dette gjelder alle blokkene i Fjellvang Borettslag.

DETTE FØRER TIL AT ALLE SOM HAR NOEN TING LAGRET I
TILFLUKTSROMMENE/BOMBEROMMENE MÅ FJERNE DETTE
INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022


DETTE GJELDER ABSOLUTT ALT SOM ER LAGRET DER, FOR EKSEMPEL
BILDEKK, MØBLER ETC.


Alle boder som disponeres i tilfluktsrommene/bomberommene må tømmes.
Møterommene må åpnes slik at vi kommer til disse for å se hva som må gjøres.

DET SOM IKKE ER FJERNET INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022, VIL BLI
KASTET.


Borettslaget vil ikke gi noen utsettelse på å fjerne ting fordi vi nå er i
gang med å oppgradere rommene så de oppfyller Sivilforsvarets krav.

Styret Fjellvang Borettslag