Viktig beskjed til beboere for LH25

Hei, alle beboere i LH25!

Det er nå mulighet for å hente ut nødvendige ting fra bodene i uke 39, 40 og 41 på følgende tidspunkter:

Onsdag: 18:00-20:00

Lørdag: 10:00-14:00

Mandag: 18:00-20:00

Representant fra Fremtind (Med gul vest) vil være tilstede.