Vinterparkering


 

Vinteren er her. Dagene blir mørkere og boblejakkene tas i bruk, og snart laver snøen ned og kveler alle farger. Og ikke minst må vi fram med snøskuffa.

Husk at du har ansvaret for din egen parkeringsplass. Skiltet på plassen må være synlig. Ved store snøfall blir det ofte rekvirert en traktor for å rydde hele parkeringsplassen. Dette sparer oss for mye arbeid, men betinger at alle samarbeider og flytter bilene. Biler som ikke flyttes blir stående i veien for traktoren, og hindrer snøryddingen på naboenes plasser. I verste fall kan bilen bli tauet bort for eiers regning.  Ingen billig affære.

Oppslag om felles snørydding vil stå på oppslagstavlene og andre lett synlige steder.

Viser for øvrig til parkeringsbestemmelsene punkt 10.

Tyrkiske tv-kanaler er flyttet

Tyrkiske tv-kanaler er flyttet over i Get box kanal nr. 171, 172, 173, 174, 175 og 176.

Det gamle kabelnettet vil bli stengt om kort tid så dere som ikke har Get box bør kontakte Get.

Get avd. Asker og Buskerud
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen

Telefon kundesenter: 21 54 54 54

Åpningstider: man-fre 09:00-16:00, tors 10.00-17.00

Get installasjoner

GET INSTALLASJONER
I FJELLVANG BORETTSLAG
HUSK!!!!!!!!!!!!!
• All kabel og utstyr montert av Get er Get’s eiendom.
• Demontering eller løsning av utstyret fra veggen kan utløse feil på anlegget.
• Alle selvforskyldte reparasjoner må betales av andelseier/ beboer.
• Ta kontakt med Norfri v/Anne Grethe Johansen
Mobilnr. 988 68 331 , før du setter i gang noe.
Fjellvang Borettslag
Styre

Generalforsamling Fjellvang 24. mai 2017

Fjellvang Borettslag hadde generalforsamling 24.mai på Bydelshuset.
Det var 45 stemmeberettigete representert.
Generalforsamlingen ble etter valg, ledet som så mange ganger tidligere ledet av Steinar Kjærnli.
Ingen hadde innvendinger til innkallingen og generalforsamlingen ble gjennomført etter dagsorden som var satt opp i innkallingen.

Regnskap og økonomi.
Styreleder presenterte et historisk bilde av borettslagets utvikling etter rehabiliteringen.
Rehabiliteringen har vært omfattende. Ikke minst alle reklamasjonene som vi har slåss med.
Leder kunne fortelle at vi nå har fått medhold og fått reparert vel 90% av alle påviste feil og mangler. Noe gjenstår, men vi er på god vei med resten.
Rehabiliteringen har gitt resultater for alle andelseiere. Markedsverdien har økt både på grunn av generell prisøkning men også fordi borettslagets leiligheter har blitt mer populære.
Leiligheter som selges i dag gir mer enn kr.1.000.000.- -en million- i fri egenkapital.
Fjellvang Borrettslags økonomi er sunn.
Regnskapet ble etter gjennomgang godkjent og årets overskudd
Kr.4.808.717,- overføres til borettslagets egenkapital.

Valg
4 styremedlemmer var på valg for 2 år.
Børre Dahl, gjenvalg.
Tove Løkka, ny.
Anne line Ellefsen, gjenvalg.
Tommy Claussen, ny.

Det ble også valgt 10 varamedlemmer til styret og ny valgkomite.

Fibernett på Fjell

Nor-Fri og Get har inngått ny kollektivavtale om utbygging av fibernett på Fjell med oppstart i februar 2017. Første del av arbeidet blir trekking av fiberkabler i fellesarealer og på utearealer med noe graving, etter påske i uke 17 starter installasjonen inne i leilighetene. I løpet av mai – juni vil dette arbeidet være ferdig.

Digital-TV, bredbånd- og telefonitjenester vil fortsatt være fra én og samme kabel som som før men som nå byttes til fiberteknologi med tilnærmet ubegrenset kapasitet.

2-3 uker før den første installasjonen vil beboere få et varslingsskriv med tider og dato for å legge inn ny fiber i leilighetene. Det er svært viktig å få tilgang til leilighetene ihht. varslingsskrivet dere mottar med tid og dato.

Fiberkabelen som fra tidligere er tilrettelagt utenfor inngangsdøren bores igjennom vegg, gjennomboringen branntettes. Videre festes kabel til tak og fotlist frem til der hvor fiberkontakten skal monteres bak TV. Ved siden av fiberkontakten monteres hussentralen som har 4 utganger for TV/DATA. Ved siden av hussentralen monteres eget wifi aksesspunkt med 2,4 GHz og 5 GHz trådløst nettverk. Hver leilighet vil få tildelt en tidsluke hvor montøren kommer for å utføre installasjonen og det er satt av 1,5 timer for installasjonen inne i leiligheten.