Informasjonsmøte for beboerne i LH25

Styret i Fjellvang Borettslag inviterer beboere i Lauritz Hervigs vei 25 til informasjonsmøte i Fjellhalen onsdag 16.03.2022 kl 16:30. Både brannvesenet, politiet, borettslagets styre og forsikringsselskapet Fremtind delttar på møtet.
Dere vil få informasjon om hva som skjer videre etter brannen og mulighet til å stille spørsmål.

Vel møtt! Hilsen styret i Fjellvang borettslag.

Torsdag 17.03.2022 er siste mulighet for ¨å hente gratis klær i Fjell kirke. Kirken er åpen mellom kl. 10.00 og 18.00.

TILFLUKTSROM/BOMBEROM

På bakgrunn av situasjonen i Europa og hvilke krav det stilles til
Tilfluktsrom/Bomberom, har styret sammen med Fyrsentralen gått
befaring i all 8 rommene.
Det vi fant var at de brukes til lagerrom og søppelrom.

Kravet fra Sivilforsvaret er at alle tilfluktsrom/bomberom må kunne
klargjøres på maksimum 72 timer (3 døgn). Hos oss er dette umulig
fordi det er demontert masse utstyr som hører til i et
tilfluktsrom/bomberom. For å kunne ivareta sikkerheten til beboerne,
er vi forpliktet til å sørge for at dette er i orden.

Det er derfor IKKE lenger tillatt å oppbevare noen ting i
tilfluktsrommene/bomberommene.
Dette gjelder alle blokkene i Fjellvang Borettslag.

DETTE FØRER TIL AT ALLE SOM HAR NOEN TING LAGRET I
TILFLUKTSROMMENE/BOMBEROMMENE MÅ FJERNE DETTE
INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022


DETTE GJELDER ABSOLUTT ALT SOM ER LAGRET DER, FOR EKSEMPEL
BILDEKK, MØBLER ETC.


Alle boder som disponeres i tilfluktsrommene/bomberommene må tømmes.
Møterommene må åpnes slik at vi kommer til disse for å se hva som må gjøres.

DET SOM IKKE ER FJERNET INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022, VIL BLI
KASTET.


Borettslaget vil ikke gi noen utsettelse på å fjerne ting fordi vi nå er i
gang med å oppgradere rommene så de oppfyller Sivilforsvarets krav.

Styret Fjellvang Borettslag

PRISØKNING


På grunn av økte kostnader ser vi oss nødt til øke prisen på parkeringskort, gjestekort og parkeringsskilt fra og med 1. mars 2022.

Ny priser blir som følger:
Skilt Kr. 500,-
Parkeringskort Kr. 400,-
Gjestekort Kr. 400,-

Styret Fjellvang Borettslag