Brannsikring tak og balkonger.

Brannen som skjedde i nr. 25 i mars 2022 ble dessverre en uønsket hendelse. Og, en slik hendelse håper vi ALDRI å oppleve igjen. Vi får nå i ettertid trøste oss med at ingen liv gikk tapt, materielle verdier kan stort sett alltid erstattes, uansett vil det alltid være eller bli noe som kanskje er uerstattelig.

I denne forbindelse har naturligvis våre myndigheter, i dette tilfellet brannvesenet som har sendt alle brl. på Fjell pålegg om å utarbeide en brannteknisk rapport med bakgrunn i brannen i nr. 25.

I sommer sendte vi derfor ut anbudsforespørsel til 4 ulike entreprenører via konsulentfirma som spesifiserte/detaljbeskrev anbudet. Vi mottok 2 tilbud innen satt frist hvor POB ble valgt. Dette begrunnes med best pris samt god erfaring med POB’ gjennoppbygging i nr. 25.

Oppstart i prosjektet er nå høsten 2023 med ca. 25. sept. som dato. Også her vil det naturligvis bli mye logistikk, ikke minst til dere beboere i toppen av blokkene hvor arbeidet vil foregå. Planen er å innkalle alle oppgangene til et informasjonsmøte hvor vi orienterer om fremdrift, tilganger, nøkler, rydding etc. NB. Viktig at beboere rydder balkongene sine før arbeidene starter slik montering kan gå smidig. NB. De dette gjelder vi motta eget skriv.