Leilighetsdører/Fellesdører

En del leilighetsdører er allerede skiftet ut, årsaken er krav fra branntilsynet da nevnte dører ikke hadde/har den brannklassifiseringen som det stilles krav til ( E130 DB35). Det jobbes i disse dager med å hente inn tilbud fra 2-3 entreprenører, styret håper at innen september -mnd. bør disse anbudene være mottatt oss. Som dere vet er kostnaden på skifte av dør noe den enkelte andelseier selv må bekoste, derav lurt allerede nå å legge en plan for dette, vi snakker om en kostnad på ca. kr. 19-20000.- Ny dør vil naturligvis bli ferdig montert, med kikkhull.

Planen for oss i styret når dette prosjektet skal igangsettes er ikke vedtatt, mest sannsynlig snakker vi om vår/høst i 2024, men dette er ikke bestemt. For de som allerede ny godkjent dør er skiftet hos gjelder naturligvis ikke dette (se etter B30-merke inne i dørkarmen).

Våre fellesdører må også skiftes, her gjelder de samme krav som nevnt over, men her har mange av disse dørene også dørpumper. I denne forbindelse er også entreprenører blitt kontaktet, befaring utført, så langt har vi mottatt 1 tilbud, men ikke komplett. Ny befaring med 1-2 andre entreprenører vil bli gjort i løpet av et par uker, da har vi gode sammenligningsgrunnlag. Igangsetting i dette prosjektet er heller ikke vedtatt, vi håper oppstart nå i høst.